Dziewięciu na dziesięciu frankowiczów wygrywa w sądach

    

Prezent na każdą okazję

Prawo UE wymaga, aby umowy były przejrzyste, czytelne i transparentne dla konsumentów, ale niestety kredytobiorcy na podstawie swoich umów frankowych, nie są w stanie samodzielnie określić m.in. wysokości kredytu ani poszczególnych rat.

Banki poprzez zastosowanie indeksacji, nierównomierne rozłożyły prawa i obowiązki stron umów kredytowych, co spowodowało, że w umowach często znajdujemy zapisy abuzywne (niedozwolone)

W związku z powyższym, frankowicze w sądzie mogą walczyć o odfrankowienie kredytu lub o unieważnienie zawartej umowy kredytowej.

Odfrankowienie powoduje przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy, oprocentowany stawką LIBOR, poprzez usunięcie z umowy kredytowej niedozwolonych zapisów i obejmuje zarówno przeszłe, jak i przyszłe raty, zaś przy unieważnieniu kredytu może zażądać od banku zwrotu wszystkich do tej pory wpłaconych pieniędzy.

Nasza firma może się pochwalić skutecznością w wygrywaniu tego typu spraw.

Katowice, Gliwice, Częstochowa

Millennium, Raiffeisen, Santander, Deutsche Bank