Zanim wrzucisz swój głos do urny wyborczej…

    

Prezent na każdą okazję

LISTA RACZKOWSKIEGO – czyli osób, które rządzą i ich pochodzenie.

(podana za witryną: http://www.polonica.net prowadzoną przez patriotów polskich)

Narodowość wymienionych poniżej osób jest udokumentowana danymi z tajnej kartoteki ludności Polski, za której udostępnienie dziękujemy odważnym Polakom i akt parafii i diecezji, za co dziękujemy polskim duchownym potwierdzającym te dane.
Podajemy do publicznej wiadomości nazwiska osób publicznych, biorących, bądź też tych korzy brali udział w życiu politycznym w Polsce, a oto “elity”:

Otwiera oczywiście
1. Aktualnie urzędujący jeszcze prezydent Aleksander Kwaśniewski – czyli Izaak Stolzman – narodowość żydowska
2. jego żona Jolanta Kwaśniewska – z domu Konta – narodowość żydowska
3. Prezydent Lech Wałęsa – narodowość żydowska
4. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie Jerzy Milewski – narodowość żydowska
5. Szef Gabinetu Prezydenta – Mieczysław Wachowski – narodowość żydowska
6. Szef Kancelarii Prezydenta – Janusz Ziółkowski – narodowość żydowska
7. Rzecznik Prasowy Prezydenta – Andrzej Drzyciński – narodowość żydowska
8. Marszałek Sejmu – Wiesław Chrzanowski – narodowość żydowska
9. Marszałek Senatu – August Chełkowski – narodowość żydowska
10. Premier Hanna Suchocka – narodowość żydowska
11. Wice-Premier Henryk Goryszewski – narodowość żydowska
12. Wice-Premier Paweł Laczkowski – narodowość żydowska
13. Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranica Andrzej Arendarski – narodowość żydowska
14. Minister d/s Kontaktów ze Wspólnotami Europejskimi – Jan Krzysztof Bielecki – narodowość żydowska
15. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Andrzej Bratkowski – narodowość żydowska
16. Minister Sprawiedliwość – Prokurator Generalny Zbigniew Dyka – narodowość żydowska
17. Minister d/s Promocji Przedsiębiorczości Zbigniew Eysmont – narodowość żydowska
18. Minister Edukacji Narodowej – Zdobysław Fliskowski – narodowość żydowska
19. Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Zygmunt Hortmanowicz – narodowość żydowska
20. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Gabriel Janowski – narodowość żydowska
21. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej Zbigniew Jaworski – narodowość żydowska
22. Minister d/s Kontaktów z Parlamentem i Partiami Jerzy Kamiński – narodowość żydowska
23. Minister Łączności Krzysztof Kilian – narodowość żydowska
24. Minister, kierownik Centralnego Urzędu Planowania Jerzy Kropiwnicki – narodowość żydowska
25. Minister, przewodniczący Komitetu Badań Naukowych Witold Kaczewski – narodowość żydowska
26. Minister Pracy i Polityki Socjalnej – Jacek Kuron – narodowość żydowska
27. Minister Przekształceń własnościowych – Janusz Lewandowski – narodowość żydowska
28. Minister Spraw Wewnętrznych – Andrzej Milczanowski – narodowość żydowska
29. Szef Urzędu Ochrony Państwa (dawna SB) Jerzy Konieczny – narodowość żydowska
30. Komendant Komendy Głównej Policji – Zenon Smolarek – narodowość żydowska
31. Minister Przemyślu i Handlu – Wacław Niewiarowski – narodowość żydowska
32. Minister Obrony Narodowej – Janusz Onyszkiewicz – narodowość żydowska
33. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Bronisław Komorowski – narodowość żydowska
34. Minister Finansów – Jerzy Osiatyński – narodowość żydowska
35. Minister Szef Urzędu Rady Ministrów – Jan Maria Rokita – narodowość żydowska
36. Podsekretarz Stanu w Urzędzie Rady Ministrów – Tadeusz Syryjczyk – narodowość żydowska
37. Minister Spraw Zagranicznych – Krzysztof Skubiszewski – narodowość żydowska
38. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej – Andrzej Wojtyła – narodowość żydowska
39. Prezes Komitetu d/s Radia i Telewizji – Janusz Zaorski – narodowość żydowska
40. Pierwszy Prezes Sadu Najwyższego – Adam Strzembosz – narodowość żydowska
41. Prezes Narodowego Banku Polskiego – Hanna Gronkiewicz Waltz – narodowość żydowska
42. Przewodniczący Krajowej Komisji NSZZ “Solidarność” – Marian Krzaklewski – narodowość żydowska
43. Minister Kultury i Sztuki – Jerzy Góral – narodowość żydowska

SEJM:
1. Balicki Marek – narodowość żydowska
2. Bober Andrzej – narodowość żydowska
3. Braun Juliusz Jan – narodowość żydowska
4. Chalonski Michał – narodowość żydowska
5. Ciemniewski Jerzy – narodowość żydowska
6. Dąbrowski Marek – narodowość żydowska
7. Dmochowska Maria – narodowość żydowska
8. Fogler Piotr – narodowość żydowska
9. Frasyniuk – Władysław – narodowość żydowska
10. Gawlik Radosław – narodowość żydowska
11. Geremek Bronisław – narodowość żydowska
12. Góralska Helena – narodowość żydowska
13. Hall Aleksander – narodowość żydowska
14. Handzlik Stanisław – narodowość żydowska
15. Hennelowa Józefa – narodowość żydowska
16. Janas Zbigniew – narodowość żydowska
17. Kisiliczyk Jan – narodowość żydowska
18. Komorowski Bronisław – narodowość żydowska
19. Kopania Jerzy – narodowość Polska
20. Kowalczyk Józef – narodowość Polska
21. Król Jan – narodowość żydowska
22. Krzyżanowska Olga – narodowość żydowska
23. Kufel Zygmunt – narodowość żydowska
24. Kuron Jacek – narodowość żydowska
25. Labuda Barbara – narodowość żydowska
26. Lipowicz Irena Ewa – narodowość żydowska
27. Litymński Jan – narodowość żydowska
28. Liwak Jan – narodowość żydowska
29. Mazowiecki Tadeusz – narodowość żydowska
30. Meisel Józef – narodowość żydowska
31. Nowina-Konopka Piotr – narodowość żydowska
32. Onyszkiewicz Janusz – narodowość żydowska
33. Osiatyński Jerzy – narodowość żydowska
34. Pawlowski Andrzej – narodowość żydowska
35. Piskorski Jan – narodowość żydowska
36. Pokrywka Tadeusz – narodowość żydowska
37. Polmanski Piotr – narodowość żydowska
38. Potocki Andrzej Tadeusz – narodowość żydowska
39. Puzyna Włodzimierz – narodowość żydowska
40. Rajter Władysław – narodowość Polska
41. Rokita Jan Maria – narodowość żydowska
42. Setnik Ryszard – narodowość Polska
43. Staniszewska Grażyna – narodowość żydowska
44. Starega-Piasek Joanna – narodowość żydowska
45. Suchocka Hanna – narodowość żydowska
46. Syryjczyk Tadeusz – narodowość żydowska
47. Szczepula Tomasz – narodowość żydowska
48. Szczygielski Kazimierz – narodowość żydowska
49. Sledzinska-Katarasinska – narodowość żydowska
50. Taylor Jacek – narodowość żydowska
51. Turko Ludwik – narodowość żydowska
52. Ujazdowski Kazimierz Michał – narodowość żydowska
53. Urbanowicz Anna – narodowość żydowska
54. Wesolowski Mariusz – narodowość żydowska
55. Wielowieyski Andrzej – narodowość żydowska
56. Wójcik Gwidon – narodowość żydowska
57. Wujec Henryk – narodowość żydowska
58. Wyrowinski Jan – narodowość żydowska
59. Zajączkowska Maria – narodowość żydowska
60. Zalewski Paweł – narodowość Polska
61. Zdrada Jerzy – narodowość żydowska
62. Żurowski Stanisław – narodowość żydowska

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ:
1. Adamski Władysław – narodowość żydowska
2. Bajor Bronisław – narodowość żydowska
3. Bankowska Anna – narodowość żydowska
4. Baraniecki Andrzej Zbigniew – narodowość żydowska
5. Bartosz Ryszard Władysław – narodowość żydowska
6. Biały Leszek – narodowość Polska
7. Bilinski Tadeusz – narodowość żydowska
8. Blida Barbara – narodowość żydowska
9. Bochen Irmindo – narodowość żydowska
10. Boral Marek – narodowość żydowska
11. Borowski Marek – narodowość żydowska
12. Cimoszewicz Włodzimierz – narodowość żydowska
13. Dudkiewicz Anna Teresa – narodowość żydowska
14. Gorzelanczyk Zbigniew – narodowość żydowska
15. Iwaniec Kazimierz – narodowość żydowska
16. Iwiński Tadeusz – narodowość żydowska
17. Jankowski Jerzy – narodowość żydowska
18. Janowski Zbigniew – narodowość żydowska
19. Jaskiernia Jerzy – narodowość żydowska
20. Jedrzejczak Tadeusz – narodowość Polska
21. Kaczmarek Wiesław – narodowość żydowska
22. Kaleta Józef – narodowość żydowska
23. Kaniewski Zbigniew – narodowość żydowska
24. Kozłowski Marian – narodowość Polska
25. Krawczuk Aleksander – narodowość żydowska
26. Kwaśniewski Aleksander – narodowość żydowska
27. Łybacka Krystyna – narodowość Polska
28. Majewski Witold – narodowość żydowska
29. Manicki Maciej – narodowość żydowska
30. Martyniuk Wacław – narodowość żydowska
31. Mazurkiewicz Marek – narodowość żydowska
32. Miller Leszek – narodowość żydowska
33. Mochnaczewski Piotr – narodowość żydowska
34. Nowacka Irena Maria – narodowość żydowska
35. Nowak Kazimierz – narodowość żydowska
36. Oleksy Józef – narodowość żydowska (łemek)
37. Pastusiak Longin – narodowość żydowska
38. Piechota Jacek – narodowość żydowska
39. Pilarczyk Jerzy – narodowość żydowska
40. Saletra Wojciech – narodowość Polska
41. Sekuła Ireneusz – narodowość żydowska
42. Siemiątkowski Zbigniew – narodowość żydowska
43. Sierakowska Izabela – narodowość żydowska
44. Siwiec Marek – narodowość żydowska
45. Ślęziak Czesław – narodowość Polska
46. Sobótka Zbigniew – narodowość Polska
47. Sokołowska Wanda – narodowość żydowska
48. Spychalska Ewa – narodowość żydowska
49. Sterkowicz Czesław – narodowość żydowska
50. Szarawarski Andrzej – narodowość żydowska
51. Szmajdziński Jerzy – narodowość żydowska
52. Szymański Janusz Henryk – narodowość żydowska
53. Tuszyński Zdzisław – narodowość żydowska
54. Ulicki Ryszard – narodowość żydowska
55. Waniek Danuta – narodowość żydowska
56. Wiatr Jerzy – narodowość żydowska
57. Zemke Janusz – narodowość żydowska
58. Zych Bogumil – narodowość Polska
59. Zenkiewicz Marian – narodowość żydowska
60. Żochowski Ryszard – narodowość żydowska

ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKO – NARODOWE:
1. Barucka Maria – narodowość żydowska
2. Bazala Teresa – narodowość żydowska
3. Blajerski Włodzimierz – narodowość żydowska
4. Blaszczec Józef – narodowość żydowska
5. Boba Bogumiła Maria – narodowość żydowska
6. Chrzanowski Wiesław – narodowość żydowska
7. Czarnecki Ryszard – narodowość żydowska
8. Dyka Zbigniew – narodowość żydowska
9. Dziezynski Antoni – narodowość żydowska
10. Godlewski Tadeusz – narodowość żydowska
11. Goryszewski Henryk Józef – narodowość żydowska
12. Grabowski Mariusz – narodowość żydowska
13. Hrybacz Jerzy – narodowość żydowska
14. Jurek Marek – narodowość żydowska
15. Kazimierski Grzegorz – narodowość Polska
16. Kępka Marian – narodowość Polska
17. Klata Henryk – narodowość żydowska
18. Kropiwnicki Jerzy – narodowość żydowska
19. Libicki Marian – narodowość żydowska
20. Łopuszański Jan Edward – narodowość żydowska
21. Łukomski Adam – narodowość żydowska
22. Maciarewicz Antoni – narodowość żydowska
23. Marasek Mariusz – narodowość żydowska
24. Matuszczak Adam – narodowość Polska
25. Matyjek Jerzy – narodowość żydowska
26. Michalak Jerzy – narodowość Polska
27. Modzelewski Waldemar – narodowość żydowska
28. Mogila-Lisowski Zygmunt – narodowość Polska
29. Niesiołowski Stefan – narodowość żydowska
30. Nowina-Konopka Halina Maria – narodowość żydowska
31. Pękala Kazimierz Mieczysław – narodowość Polska
32. Piątkowski Jan – narodowość Polska
33. Pieczka Feliks Bronisław – narodowość żydowska
34. Piłka Marian – narodowość Polska
35. Rakoczy Stanisław – narodowość żydowska
36. Rudnicka Jadwiga – narodowość żydowska
37. Schreiber Grzegorz – narodowość żydowska
38. Sikora Waldemar – narodowość Polska
39. Siwiec Marek – narodowość Polska
40. Srebro Maciej Edward – narodowość Polska
41. Stando Stanisław – narodowość Polska
42. Streborska Halina Bronisława – narodowość żydowska
43. Szablewski Alojzy – narodowość żydowska
44. Szyszko Tomasz – narodowość Polska
45. Turczynski Jacek – narodowość Polska
46. Usakiewicz Aleksander – narodowość żydowska
47. Walerych Piotr – narodowość Polska
48. Wadolowski Stanisław – narodowość Polska
49. Zając Stanisław – narodowość żydowska

CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA:
1. Hermanowicz Józef – narodowość żydowska
2. Lasocki Tadeusz – narodowość żydowska
3. Pasutszewski Stefan – narodowość żydowska
4. Rospara – narodowość żydowska
5. Staniuk Władysław – narodowość żydowska

PARTIA CHRZEŚCIJAŃSKICH DEMOKRATÓW:
1. Klisiewicz Wiesław – narodowość żydowska
2. Knysok Anna – narodowość żydowska
3. Laczkowski – narodowość żydowska
4. Steinhoff Janusz – narodowość żydowska

POLSKIE STRONNICTWA LUDOWE:
1. Bajołek Andrzej – narodowość Polska
2. Barciński Piotr Czesław – narodowość Polska
3. Bentkowski Aleksander – narodowość żydowska
4. Białobrzewski Witold – narodowość Polska
5. Borowski Andrzej – narodowość Polska
6. Bugaj Leszek – narodowość Polska
7. Bury Jan – narodowość Polska
8. Cinal Józef – narodowość Polska
9. Domanski Zdzisław – narodowość Polska
10. Domin Marek – narodowość Polska
11. Dudka Bronisław – narodowość Polska
12. Gajda Tadeusz – narodowość Polska
13. Galek Zbigniew – narodowość Polska
14. Jagieliński Roman – narodowość Polska
15. Jastrzebski Ryszard – narodowość Polska
16. Kalemba Stanisław – narodowość Polska
17. Kowalczyk Zofia – narodowość Polska
18. Kowalik Jan – narodowość Polska
19. Kozakiewicz Mikolaj – narodowość żydowska
20. Lochowski Józef – narodowość Polska
21. Łuczak Aleksander – narodowość żydowska
22. Łukasiewicz Bogdan – narodowość Polska
23. Majewski Jan – narodowość Polska
24. Maksymiuk Janusz – narodowość Polska
25. Mazkowiak Janusz – narodowość Polska
26. Mierzwa Zbigniew – narodowość Polska
27. Pawlak Józef – narodowość Polska
28. Pawlak Waldemar – narodowość Polska
29. Piechociński Janusz – narodowość Polska
30. Serafin Władysław – narodowość Polska
31. Siedlecki Henryk – narodowość zydowska
32. Sienkiewicz Stanisław – narodowość Polska
33. Smolarek Ryszard – narodowość Polska
34. Soska Jacek – narodowość Polska
35. Starownik Marian Roman – narodowość Polska
36. Stefaniuk Franciszek Jerzy – narodowość Polska
37. Strzelecki Henryk – narodowość Polska
38. Sytek Tadeusz – narodowość Polska
39. Szatkowski Sławomir – narodowość Polska
40. Szczepaniak Jan – narodowość Polska
41. Szreder Bogumił – narodowość Polska
42. Wiertek Włodzimierz – narodowość Polska
43. Witt Zenon – narodowość Polska
44. Woroszczak Zbigniew – narodowość Polska
45. Wrona Władysław – narodowość Polska
46. Zarzycki Wojciech Szczęsny – narodowość żydowska
47. Zych Józef – narodowość – Polska
48. Zelichowski Stanisław – narodowość Polska

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – POROZUMIENIE LUDOWE:
1. Adamowicz Andrzej Stanisław – narodowość Polska
2. Balazs Artur – narodowość żydowska
3. Bak Henryk – narodowość Polska
4. Berdychowski Zygmunt – narodowość żydowska
5. Czechonski Stanisław Andrzej – narodowość Polska
6. Fraczek Józef – narodowość Polska
7. Furtka Antoni Jan – narodowość żydowska
8. Gutowski Józef – narodowość żydowska
9. Hardej Sławomir Janusz – narodowość żydowska
10. Janowski Gabriel – narodowość żydowska
11. Janowski Wiesław – narodowość żydowska
12. Klimczak Feliks – narodowość żydowska
13. Kowalczyk Tadeusz – narodowość Polska
14. Król Stefan – narodowość żydowska
15. Krutul Piotr – narodowość Polska
16. Lech Zbigniew – narodowość żydowska
17. Niewierarowski Ireneusz – narodowość żydowska
18. Niewiarowski Wacław – narodowość żydowska
19. Pilarski Bogdan – narodowość Polska
20. Rostek Kazimierz – narodowość Polska
21. Sikora Wanda – narodowość żydowska
22. Suchora Henryk – narodowość Polska
23. Sumara Włodzimierz – narodowość Polska
24. Szankowski Stefan Tadeusz – narodowość Polska
25. Szymanczak Tadeusz – narodowość żydowska
26. Wierzbicki Roman Władysław – narodowość Polska
27. Wojtyła Andrzej – narodowość żydowska
28. Wójcik Tadeusz – narodowość żydowska

LUDOWE POROZUMIENIE WYBORCZE “PIAST”:
1. Żabiński Władysław – narodowość Polska

BYDGOSKA LISTA JEDNOŚCI LUDOWEJ:
1. Mojzesowicz Wojciech – narodowość żydowska

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ:
1. Adamczyk Zbigniew – narodowość żydowska
2. Andrzejczak Andrzej – narodowość żydowska
3. Aszyk Piotr – narodowość żydowska
4. Blażejczak Krzysztof – narodowość żydowska
5. Brzycki Zbigniew – narodowość żydowska
6. Chmiel Andrzej – narodowość żydowska
7. Czyz Barbara – narodowość żydowska
8. Frost Zbigniew – narodowość żydowska
9. Golba Leszek – narodowość żydowska
10. Janiszewski Michał – narodowość żydowska
11. Kamiński Krzysztof – narodowość żydowska
12. Karowski Tomasz – narodowość żydowska
13. Koza Janusz – narodowość żydowska
14. Król Krzysztof – narodowość żydowska
15. Lewandowski Mirosław – narodowość żydowska
16. Lenyk Zygmunt – narodowość żydowska
17. Mazurkiewicz Andrzej Tadeusz – narodowość żydowska
18. Michalak Elżbieta – narodowość żydowska
19. Michalak Marek – narodowość żydowska
20. Moczulski Leszek – narodowość żydowska
21. Nizikowski Jan – narodowość żydowska
22. Opilo Henryk – narodowość żydowska
23. Pawele Józef Jacek – narodowość żydowska
24. Pawlak Mieczysław – narodowość żydowska
25. Pegiel Wojciech – narodowość żydowska
26. Pietrzyk Katarzyna – narodowość żydowska
27. Polczyński Waldemar Krzysztof – narodowość żydowska
28. Popenda Krzysztof – narodowość żydowska
29. Pycak Wicenty – narodowość żydowska
30. Różycka-Urszulak Barbara – narodowość żydowska
31. Rychlik Andrzej – narodowość żydowska
32. Sengebusch Adam – narodowość żydowska
33. Skorecki Zbigniew – narodowość żydowska
34. Slomka Adam – narodowość żydowska
35. Sonta Dariusz – narodowość żydowska
36. Synowiec Jerzy – narodowość żydowska
37. Sytek Przemysław – narodowość żydowska
38. Terlecki Andrzej – narodowość żydowska
39. Then Artur – narodowość żydowska
40. Tokarzewski Michał – narodowość Polska
41. Tromski Robert – narodowość żydowska
42. Wartak Jarosław – narodowość Polska
43. Woźniak Jarosław – narodowość żydowska
44. Wójcik Dariusz – narodowość żydowska
45. Zakrzewska Iwona Bożena – narodowość żydowska
46. Ziemiński Adam Marek – narodowość żydowska

POROZUMIENIE CENTRUM:
1. Andrysiak Andrzej – narodowość żydowska
2. Andrzejewski Roman – narodowość żydowska
3. Anusz Andrzej – narodowość żydowska
4. Barczyk Kazimierz – narodowość żydowska
5. Bartoszcze Roman Bolesław – narodowość Polska
6. Bielewicz Antoni – narodowość żydowska
7. Bujak Jacek – narodowość żydowska
8. Choiński Janusz – narodowość żydowska
9. Dubiella Zdzisław – narodowość żydowska
10. Dziubek Marek – narodowość Polska
11. Eysmontt Jerzy – narodowość żydowska
12. Glapinski Adam – narodowość żydowska
13. Górczyk Tadeusz – narodowość żydowska
14. Hniedziewicz Stanisław Przemysław – narodowość żydowska
15. Kaczyński Jarosław – narodowość żydowska
16. Kaczyński Lech – narodowość żydowska
17. Kani Józef – narodowość żydowska
18. Kern Andrzej – narodowość żydowska
19. Kołodziej Bartłomiej – narodowość żydowska
20. Kostarczyk Andrzej – narodowość żydowska
21. Kotlarski Paweł – narodowość żydowska
22. Kowalczyk Tadeusz – narodowość żydowska
23. Krasowski Edmund – narodowość żydowska
24. Lasota Marek – narodowość żydowska
25. Lipiński Adam – narodowość żydowska
26. Liszcz Teresa – narodowość żydowska
27. Maziarski Jacek – narodowość żydowska
28. Nowak Czesław – narodowość żydowska
29. Olszewski Jan – narodowość żydowska
30. Orzeł Józef – narodowość żydowska
31. Piasecki Cezary – narodowość żydowska
32. Przybyłowicz Marcin – narodowość żydowska
33. Putra Krzysztof Jakub – narodowość żydowska
34. Rzepka Edward – narodowość żydowska
35. Siwek Sławomir – narodowość żydowska
36. Sobierajski Czesław – narodowość żydowska
37. Tchórzewski Krzysztof Józef – narodowość żydowska
38. Tokarczuk Antoni – narodowość Ukraińska
39. Twaróg Bolesław – narodowość Polska
40. Urbański Andrzej – narodowość żydowska
41. Weglowski Stanisław – narodowość żydowska
42. Włodarczyk Wojciech – narodowość żydowska
43. Wójcik Piotr – narodowość Polska
44. Zalewski Maciej – narodowość żydowska

KONGRES LIBERALNO – DEMOKRATYCZNY:
1. Abramski Paweł – narodowość żydowska
2. Aleksandrowicz Eugeniusz – narodowość żydowska
3. Arendarski Andrzej – narodowość żydowska
4. Bielecki Jan Krzysztof – narodowość żydowska
5. Bien Tadeusz – narodowość żydowska
6. Boguski Dariusz – narodowość żydowska
7. Boni Michał – narodowość żydowska
8. Choina Bogusław – narodowość żydowska
9. Drzewiecki Mirosław – narodowość żydowska
10. Gadomski Witold – narodowość żydowska
11. Hardy Andrzej – narodowość żydowska
12. Kaczmarek Filip – narodowość żydowska
13. Koczwara Marek – narodowość żydowska
14. Kołodziejczyk Dariusz – narodowość żydowska
15. Kosla Zbigniew – narodowość żydowska
16. Kurczewski Jacek – narodowość żydowska
17. Lewandowski Janusz – narodowość żydowska
18. Mazewski Lech – narodowość żydowska
19. Merkel Jacek – narodowość żydowska
20. Michalak Zenon – narodowość żydowska
21. Moszczynski Marek – narodowość żydowska
22. Orlowski Jerzy – narodowość żydowska
23. Pamula Jan – narodowość Polska
24. Pelc Waldemar – narodowość żydowska
25. Piskorski Paweł – narodowość żydowska
26. Raj Andrzej – narodowość żydowska
27. Rejchelt Władysław – narodowość żydowska
28. Rzymelk Jan – narodowość żydowska
29. Samborski Marek – narodowość żydowska
30. Sośnicki Mirosław – narodowość żydowska
31. Szafraniec Herbert – narodowość żydowska
32. Tusk Donald – narodowość żydowska
33. Ulatowski Jarosław – narodowość żydowska
34. Wardacki Wojciech – narodowość żydowska
35. Wójcik Wiesław – narodowość żydowska
36. Zarębski Andrzej – narodowość żydowska
37. Żabiński Krzysztof – narodowość żydowska

N.S.Z.Z. “SOLIDARNOSC”:
1. Arkuszewski Wojciech – narodowość żydowska
2. Baran Stanisław – narodowość żydowska
3. Bartosz Waldemar – narodowość żydowska
4. Borusewicz Bogdan – narodowość żydowska
5. Fraczek Barbara – narodowość żydowska
6. Jedynak Tadeusz – narodowość żydowska
7. Kielek Eugeniusz – narodowość żydowska
8. Kowalczyk Pawel – narodowość żydowska
9. Kulas Jan – narodowość żydowska
10. Lewandowski Tadeusz – narodowość żydowska
11. Ladosz Zbigniew – narodowość Polska
12. Markiewicz Marek – narodowość żydowska
13. Muszyński Marek – narodowość żydowska
14. Muller Edward – narodowość żydowska
15. Niczperowicz Jerzy – narodowość żydowska
16. Panek Sławomir – narodowość żydowska
17. Pietrzyk Alojzy – narodowość żydowska
18. Rogucki Sławomir – narodowość żydowska
19. Rulewski Jan – narodowość Niemiecka
20. Seferowicz Elżbieta – narodowość Polska
21. Smirnow Andrzej – narodowość żydowska
22. Sobański Stanisław – narodowość żydowska
23. Tyrakowski Antoni – narodowość żydowska
24. Wąsik Stanisław – narodowość żydowska
25. Węglarz Stanisław – narodowość żydowska
26. Zielinski Marek – narodowość żydowska
27. Żółtowska Maria – narodowość żydowska

 

SOLIDARNOSC PRACY:
1. Bugaj Ryszard – narodowość żydowska
2. Czarnecki Piotr – narodowość żydowska
3. Kwiatkowski Wojciech – narodowość żydowska
4. Małachowski Aleksander – narodowość żydowska

SOLIDARNOSC 80:
1. Kocjan Stanisław – narodowość żydowska

RUCH DEMOKRATYCZNO SPOŁECZNY:
1. Bujak Zbigniew – narodowość żydowska

KRAKOWSKA KOALICJA SOLIDARNOŚCI z PREZYDENTEM:
1. Gil Mieczysław – narodowość żydowska

POLSKA PARTIA PRZYJACIÓŁ PIWA:
1. Bankowski Tomasz – narodowość żydowska
2. Brach Tomasz – narodowość żydowska
3. Bubel Leszek – narodowość żydowska
4. Chabiński Sławomir – narodowość żydowska
5. Czernecki Andrzej – narodowość żydowska
6. Dziewulski Jerzy – narodowość żydowska
7. Ejsmont Zbigniew – narodowość żydowska
8. Halber Adam – narodowość żydowska
9. Holc Tomasz – narodowość żydowska
10. Ibisz Krzysztof – narodowość żydowska
11. Kloczko Marek – narodowość żydowska
12. Piechowicz Adam – narodowość żydowska
13. Rewiński Janusz – narodowość żydowska
14. Urbaniak Cezary – narodowość żydowska
15. Zakrzewski Andrzej Janusz – narodowość żydowska
16. Żylber Jan – narodowość żydowska

MNIEJSZOSC NIEMIECKA
1. Bastek Edmund – narodowość Niemiecka
2. Brylka Georg – narodowość Niemiecka
3. Willibald Fabian Jan – narodowość żydowska
4. Kost Antoni – narodowość Niemiecka
5. Kozak Bruno – narodowość Polska
6. Kroll Henryk – narodowość Niemiecka
7. Paździor Helmut – narodowość Niemiecka

RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA
1. Musioł Pawel Andrzej – narodowość Niemiecka
2. Świton Kazimierz – narodowość żydowska

UNIA WIELKOPOLAN I LUBUSZAN
1. Bak Józef – narodowość żydowska

POLSKI ZWIĄZEK ZACHODNI
1. Bogusz Ryszard – narodowość Polska
2. Kraus Janina – narodowość żydowska
3. Wierzbicka Danuta – narodowość żydowska
4. Wilk Kazimierz – narodowość Polska

WIELKOPOLSCE I POLCE
1. Ziólkowska Wiesława – narodowość żydowska

UNIA POLITYKI REALNEJ
1. Korwin-Mikke Janusz – narodowość żydowska
2. Pruchno Wróblewski Lech – narodowość żydowska
3. Sielanczyk Andrzej – narodowość żydowska

PARTIA “X”
1. Chelstowski Kazimierz – narodowość żydowska
2. Czajka Antoni – narodowość żydowska
3. Jędryka Waldemar – narodowość żydowska

STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE
1. Switka Jan – narodowość żydowska

ZWIĄZEK PODHALAN
1. Gąsienica-Makowski Andrzej – narodowość Polska

SOJUSZ KOBIET PRZECIW TRUDNOŚCIOM ŻYCIA
1. Gaj Bożena – narodowość żydowska

PRAWOSŁAWNI
1. Czykwin Eugeniusz – narodowość Białoruska

SENAT

UNIA DEMOKRATYCZNA
1. Baltakis Jadwiga – narodowość żydowska
2. Bartnik Wacław – narodowość żydowska
3. Blaszczak Zbigniew – narodowość żydowska
4. Bogucka-Skowrońska Anna Teresa – narodowość żydowska
5. Chmura Jerzy – narodowość żydowska
6. Czemplik Marek – narodowość żydowska
7. Findeisen Wladyslaw – narodowość żydowska
8. Kazmirowski Andrzej Michał – narodowość żydowska
9. Kozłowski Krzysztof – narodowość żydowska
10. Kuratowska Zofia – narodowość żydowska
11. Malinski Edumund – narodowość żydowska
12. Pawlik Andrzej Eugeniusz – narodowość żydowska
13. Polomski Franciszek – narodowość żydowska
14. Simonides Dorota – narodowość żydowska
15. Szudejko Boleslaw – narodowość żydowska
16. Tukallo Konstanty – narodowość żydowska
17. Tyc Andrzej – narodowość żydowska
18. Wende Edmund Joachim – narodowość żydowska
19. Wójcik Wiesław – narodowość żydowska
20. Wysoczański Jan – narodowość żydowska
21. Żak Stanisław – narodowość żydowska

N.S.Z.Z. “SOLIDARNOŚĆ”
1. Chelkowski August – narodowość żydowska
2. Gościej Janina – narodowość żydowska
3. Halasa Józef – narodowość Polska
4. Jurczak Stefan – narodowość Polska
5. Kępa Jerzey Edward – narodowość żydowska
6. Kralczynski Andrzej – narodowość żydowska
7. Mazurek Janusz – narodowość żydowska
8. Pankanin Piotr – narodowość żydowska
9. Pienkowska Alina – narodowość żydowska
10. Stasiak Wiktor – narodowość żydowska
11. Wilkowski Eugeniusz – narodowość żydowska

KOMITET OBYWATELSKI Z INICJATYWY “SOLIDARNOŚCI”
1. Juszkiewicz Ryszard – narodowość żydowska

KOMITETY OBYWATELSKIE
1. Celiński Andrzej – narodowość żydowska

KOMITET WYBORCZY ZBIGNIEWA ROMASZEWSKIEGO.
1. Romaszewski Zbigniew – narodowość żydowska

ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKO – NARODOWE
1. Andrzejewski Piotr – narodowość żydowska
2. Bender Ryszard Janusz – narodowość żydowska
3. Bohdanowicz Waldemar Antoni – narodowość żydowska
4. Dziekan Eugeniusz Janusz – narodowość żydowska
5. Lewoc Leszek – narodowość żydowska
6. Perzanowski Wiesław Antoni – narodowość żydowska
7. Pusz Zbigniew – narodowość żydowska
8. Rupacz Michał – narodowość Polska
9. Skupiński Adam – narodowość żydowska
10. Szafraniec Jan – narodowość żydowska

PARTIA CHRZEŚCIJAŃSKICH DEMOKRATÓW
1. Baranczak Jarosław Marian – narodowość żydowska
2. Kaminski Tadeusz – narodowość żydowska
3. Pawłowski Krzysztof – narodowość żydowska

CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA
1. Piotrowski Walerian – narodowość żydowska

POROZUMIENIE CENTRUM
1. Choroszucha Ireneusz – narodowość żydowska
2. Grzeskowiak Alicja – narodowość żydowska
3. Juros Paweł – narodowość żydowska
4. Musiał Jan – narodowość Polska
5. Piesiewicz Krzysztof Marek – narodowość żydowska
6. Piotrowski Leszek – narodowość żydowska
7. Poniatowski Kazimierz – narodowość żydowska
8. Rossa Henryk – narodowość żydowska
9. Stępien Jerzy – narodowość żydowska

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. Antonowicz Jan – narodowość Polska
2. Gajewski Sylwester – narodowość Polska
3. Grzeszczak Eugeniusz – narodowość Polska
4. Komorowski Zbigniew – narodowość Polska
5. Makarewicz Henryk – narodowość żydowska
6. Rysak Elżbieta – narodowość Polska
7. Struzik Adam – narodowość żydowska
8. Włodyka Mieczysław – narodowość Polska

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – POROZUMIENIE LUDOWE
1. Brzozowski Tadeusz Henryk – narodowość Polska
2. Chodkowski Jan – narodowość Polska
3. Czarnocki Henryk Franciszek – narodowość żydowska
4. Hortmanowicz Zygmunt – narodowość żydowska
5. Kamiński Jerzy – narodowość Polska
6. Slisz Józef – narodowość żydowska
7. Woźnica Janusz – narodowość Polska

LUDOWE POROZUMIENIE WYBORCZE “PIAST”
1. Czarnobilski Zdzisław – narodowość Polska

KONGRES LIBERALNO-DEMOKRATYCZNY
1. Czapski Andrzej Antoni – narodowość żydowska
2. Filipkowski Zbigniew Jan – narodowość żydowska
3. Kruk Wojciech – narodowość żydowska
4. Rzeźniczak Andrzej – narodowość żydowska
5. Śnieżko Stefan – narodowość żydowska

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
1. Jaręmbowski Ryszard – narodowość żydowska
2. Kopaczewski Jerzy – narodowość żydowska
3. Kuczyński Józef – narodowość żydowska
4. Wyględowski Mieczysław – narodowość żydowska

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ:
1. Jesionek Jan – narodowość żydowska
2. Kostka Stanislaw – narodowość żydowska
3. Rejniewicz Marian – narodowość żydowska
4. Węgrzyn Zygmunt – narodowość żydowska

MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA
1. Bartodziej Gerhard – narodowość Niemiecka

UNIA WIELKOPOLAN
1. Szymanowski Andrzej Bolesław – narodowość żydowska

ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE
1. Borzyszkowski Józef – narodowość żydowska

REGIONALNE FORUM WYBORCZE (RZESZÓW)
1. Draus Jan – narodowość żydowska

REGIONOWI I POLSCE
1. Jagiełło Edmund – narodowość Polska

NARODOWY KOMITET WYBORCZY
1. Zamoyski Jan – narodowość Polska

NIEZALEŻNY KOMITET WYBORCZY
1. Chojnacki Piotr – narodowość żydowska

KANDYDAT NIEZALEŻNY
1. Jagodziński Tomasz – narodowość żydowska

KOMITET WYBORCZY d/s WYBORU JANUSZA BOLESŁAWA BARANOWSKIEGO
1. Baranowski Janusz Bolesław – narodowość Polska

KOMITET WYBORCZY KRZYSZTOFA HORODECKIEGO
1. Horodecki Krzysztof – narodowość żydowska

KOMITET WYBORCZY JERZEGO MADEJA
1. Madej Jerzy – narodowość żydowska

KOMITET WYBORCZY HENRYKA STOKŁOSY
1. Stołosa Henryk – narodowość żydowska

Narodowość posłów i senatorów według przynależności partyjnej z okresu wyborów w 1993 roku.
SEJM

Sojusz Lewicy Demokratycznej Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej
(wynika że żydowskiej?)
1. Adamski Władysław – narodowość żydowska
2. Aichler Romuald – narodowość żydowska
3. Andryszak Aleksander – narodowość żydowska
4. Banach Jolanta – narodowość żydowska
5. Bańkowska Anna – narodowość żydowska
6. Baszczyński Krzysztof – narodowość żydowska
7. Biliński Tadeusz – narodowość żydowska
8. Blida Barbara – narodowość żydowska
9. Błoch Jadwiga – narodowość żydowska
10. Bomba Zbigniew – narodowość Polska
11. Borowski Marek – narodowość żydowska
12. Brachamański Andrzej – narodowość żydowska
13. Brzeziński Krzysztof – narodowość Polska
14. Budkiewicz Jan – narodowość żydowska
15. Bujak Bogdan – narodowość żydowska
16. Bułka Władysław – narodowość żydowska
17. Byra Jan – narodowość żydowska
18. Ceranka Stefan – narodowość żydowska
19. Chojnacki Jan – narodowość żydowska
20. Ciborowska Danuta – narodowość żydowska
21. Ciesielski Wiesław – narodowość żydowska
22. Cimoszewicz Włodzimierz– narodowość żydowska
23. Cybulski Zygmunt – narodowość Polska
24. Czajczyński Stanisław– narodowość żydowska
25. Czerniawski Mieczysław Leon– narodowość żydowska
26. Dancewicz Dorota – narodowość żydowska
27. Deręgowski Witold – narodowość żydowska
28. Dobosz Teresa – narodowość żydowska
29. Dyduch Marek – narodowość żydowska
30. Dzienisiewicz Stanisław – narodowość żydowska
31. Dziewulski Jerzy – narodowość żydowska
32. Firak Witold– narodowość żydowska
33. Gawin Tadeusz – narodowość żydowska
34. Gliniecki Lubomir – narodowość żydowska
35. Gorzelańczyk Zbigniew – narodowość żydowska
36. Grabałowski Wojciech – narodowość Polska
37. Grabek Józef– narodowość żydowska
38. Grabowska Danuta – narodowość Polska
39. Grela Leon– narodowość żydowska
40. Grodzicki Ryszard– narodowość żydowska
41. Gruszka Grzegorz – narodowość Polska
42. Grzebisz –Nowicka Zofia – narodowość żydowska
43. Halber Adam– narodowość żydowska
44. Hyla Barbara – narodowość żydowska
45. Ikonowicz Piotr – narodowość żydowska
46. Iwaniec Kazimierz – narodowość żydowska
47. Iwański Tadeusz– narodowość żydowska
48. Janas Stanisław– narodowość żydowska
49. Janik Krzysztof – narodowość Polska
50. Jankowski Jerzy– narodowość żydowska
51. Janowski Zbigniew– narodowość żydowska
52. Jaskiernia Jerzy– narodowość żydowska
53. Jodeń Mieczysław– narodowość żydowska
54. Jędrzejczak Tadeusz – narodowość Polska
55. Jurecki Ignacy – narodowość żydowska
56. Jurek Janusz – narodowość żydowska
57. Jurgielaniec Seweryn – narodowość żydowska
58. Kaczmarek Wiesław – narodowość żydowska
59. Kaleta Józef – narodowość żydowska
60. Kaniewski Zbigniew– narodowość żydowska
61. Jacek Kasprzyk– narodowość żydowska
62. Kisieliński Jan– narodowość żydowska
63. Kobielusz Antoni – narodowość Polska
64. Kocjan Jacek– narodowość żydowska
65. Konarski Włodzimierz – narodowość Polska
66. Kopeć Stanisław – narodowość Polska
67. Kossakowski Jerzy – narodowość Polska
68. Kowalczyk Stanisław– narodowość żydowska
69. Kowalska Bronisława – narodowość Polska
70. Krajewski Mieczysław– narodowość żydowska
71. Krawczuk Aleksander– narodowość żydowska
72. Krysiewicz Bogdan – narodowość żydowska
73. Kufel Zenon – narodowość żydowska
74. Kwaśniewski Aleksander – narodowość żydowska
75. Lemański Janusz – narodowość żydowska
76. Lewandowski Marek – narodowość żydowska
77. Lewicka-Łęgowska Ewa – narodowość żydowska
78. Lipski Andrzej – narodowość żydowska
79. Łybacka Krystyna – narodowość Polska
80. Majewski Witold – narodowość Polska
81. Maksymiuk Janusz – narodowość Polska
82. Malinowski Janusz – narodowość żydowska
83. Maliszewski Stanisław – narodowość żydowska
84. Manicki Maciej – narodowość żydowska
85. Marczewski Marian – narodowość Polska
86. Marczewski Sławomir – narodowość Polska
87. Martyniuk Wacław – narodowość żydowska
88. Matyjek Tadeusz – narodowość żydowska
89. Mazurkiewicz Marek – narodowość żydowska
90. Miller Leszek – narodowość żydowska
91. Milner Kazimierz – narodowość żydowska
92. Miżejewski Cezary – narodowość żydowska
93. Modzelewski Kazimierz – narodowość żydowska
94. Murynowicz Alicja – narodowość żydowska
95. Musielak Kazimierz – narodowość żydowska
96. Nieporęt Włodzimierz – narodowość żydowska
97. Nowicka Irena Maria – narodowość żydowska
98. Nowaczek Wojciech – narodowość żydowska
99. Nowak Kazimierz – narodowość żydowska
100. Nowicki Józef – narodowość żydowska
101. Nowicki Roman – narodowość żydowska
102. Nycz Kazimierz – narodowość Polska
103. Oleksy Józef – narodowość żydowska
104. Olewiński Marek – narodowość żydowska
105. Olszewski Andrzej – narodowość żydowska
106. Ostrowska Małgorzata – narodowość Polska
107. Pająk Urszula – narodowość żydowska
108. Panek Jerzy – narodowość żydowska
109. Paniec Henryk – narodowość Polska
110. Pustusiak Longin – narodowość żydowska
111. Paszczyk Stanisław – narodowość żydowska
112. Pawlak Stanisław – narodowość Polska
113. Pawłowska Regina – narodowość żydowska
114. Piechota Jacek – narodowość żydowska
115. Piecka Mieczysław – narodowość żydowska
116. Piela – Mielczarek Elżbieta – narodowość żydowska
117. Pilarczyk Jerzy – narodowość żydowska
118. Piotrowski Andrzej – narodowość żydowska
119. Plewa Siergiej – narodowość Polska
120. Pogoda Czesław – narodowość żydowska
121. Potulski Franciszek – narodowość żydowska
122. Rojszyk Marek – narodowość Polska
123. Rusznica Stanisław – narodowość żydowska
124. Sas Kazimierz – narodowość żydowska
125. Sekuła Ireneusz – narodowość żydowska
126. Siemiątkowski Zbigniew – narodowość żydowska
127. Sierakowska Izabella – narodowość żydowska
128. Sitek Włodzimierz – narodowość Polska
129. Siwiec Marek – narodowość żydowska
130. Skomra Szczepan – narodowość żydowska
131. Skrzyński Andrzej – narodowość żydowska
132. Słomski Andrzej – narodowość żydowska
133. Sobotka Zbigniew – narodowość Polska
134. Sokołowska Wanda – narodowość żydowska
135. Spychalska Ewa – narodowość żydowska
136. Stec Stanisław – narodowość żydowska
137. Stępień Władysław – narodowość żydowska
138. Szarawarski Andrzej – narodowość żydowska
139. Szkop Władysław – narodowość żydowska
140. Szmajdziński Jerzy – narodowość żydowska
141. Szteliga Jerzy – narodowość żydowska
142. Szweda Wiesław – narodowość żydowska
143. Szymańczyk Lech – narodowość żydowska
144. Szymański Jan – narodowość żydowska
145. Szynalska Renata – narodowość żydowska
146. Śleziak Czesław – narodowość Polska
147. Tomaszewski Tadeusz – narodowość Polska
148. Tuszyński Zdzisław – narodowość żydowska
149. Uczkiewicz Jacek – narodowość żydowska
150. Ulicki Ryszard – narodowość żydowska
151. Urbańczyk Andrzej – narodowość Polska
152. Walczyńska-Rechmal Maria – narodowość żydowska
153. Waniek Danuta – narodowość żydowska
154. Wenderlich Jerzy – narodowość żydowska
155. Wiatr Jerzy – narodowość żydowska
156. Wieczorek Zbigniew – narodowość Polska
157. Wilczyńska Zofia – narodowość Polska
158. Winiaczyk-Kossakowska Małgorzata – narodowość żydowska
159. Wiśniewski Stanisław – narodowość żydowska
160. Zaborowski Zbigniew – narodowość żydowska
161. Zaciura Jan – narodowość Polska
162. Zając Ryszard – narodowość Polska
163. Zając Tadeusz – narodowość Polska
164. Zakrzewski Jerzy – narodowość żydowska
165. Zalewska Anna – narodowość żydowska
166. Zbrzyzny Ryszard – narodowość Polska
167. Zemke Janusz – narodowość żydowska
168. Żbikowski Władysław – narodowość Polska
169. Żelazowski Andrzej – narodowość żydowska
170. Żenkiewicz Marian – narodowość żydowska
171. Żochowski Ryszard – narodowość żydowska

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. Adamski Kazimierz – narodowość Polska
2. Andrykiewicz Jan – narodowość Polska
3. Bajołek Andrzej – narodowość Polska
4. Bartoszek Stanisław – narodowość żydowska
5. Bartoszewicz Zygmunt – narodowość żydowska
6. Bentkowski Aleksander – narodowość żydowska
7. Błądek Lidia – narodowość Polska
8. Bogdan Henryk Ryszard – narodowość Polska
9. Bogusławski Włodzimierz – narodowość Polska
10. Bondyra Ryszard – narodowość żydowska
11. Borkowski Jan – narodowość żydowska
12. Bugaj Leszek – narodowość Polska
13. Bury Jan – narodowość Polska
14. Chojnacki Piotr – narodowość Polska
15. Choryngiewicz Henryk – narodowość żydowska
16. Cichosz Janusz – narodowość Polska
17. Ciecióra Jacek – narodowość Polska
18. Ciesielski Stanisław – narodowość żydowska
19. Cieślak Czesław – narodowość Polska
20. Dejmek Kazimierz – narodowość żydowska
21. Dobroński Adam – narodowość żydowska
22. Dobrosz Janusz – narodowość Polska
23. Dobrowolski Waldemar – narodowość Polska
24. Domagalski Alfred – narodowość Polska
25. Gałek Zbigniew – narodowość Polska
26. Gąsiorczyk Alojzy – narodowość Polska
27. Gietek Tomasz – narodowość Polska
28. Gnat Edward – narodowość żydowska
29. Gołębiowski Wiesław – narodowość Polska
30. Gruszka Józef – narodowość Polska
31. Grzyb Andrzej – narodowość Polska
32. Jagieliński Roman – narodowość Polska
33. Jasiński Władysław – narodowość żydowska
34. Grzyb Andrzej – narodowość Polska
35. Kalbarczyk Ryszard – narodowość żydowska
36. Kalemba Stanisław – narodowość Polska
37. Kalinowski Jarosław – narodowość żydowska
38. Kalisz Józef – narodowość żydowska
39. Kasprzak Mieczysław – narodowość Polska
40. Kiełczewski Leszek – narodowość Polska
41. Kisielewski Henryk – narodowość żydowska
42. Kołodziej Ryszard – narodowość Polska
43. Komornicki Jan – narodowość Polska
44. Kopczyk Jan – narodowość żydowska
45. Korczak Marian – narodowość Polska
46. Kossakowski Wiesław – narodowość Polska
47. Kotwicz Grażyna – narodowość Polska
48. Kowaczyk Tadeusz – narodowość żydowska
49. Kowalik Jan – nardowość Polska
50. Kozłowski Piotr – narodowość Polska
51. Król Marian – narodowość Polska
52. Kubik Jan – narodowość żydowska
53. Kujawa Ryszard – narodowość żydowska
54. Kurnatowska Maria – narodowość Polska
55. Kurzawa Jarosław – narodowość żydowska
56. Kusior Stanisław – narodowość żydowska
57. Łochowski Józef – narodowość Polska
58. Łuczak Aleksander – narodowość żydowska
59. Machnio Bolesław – narodowość Polska
60. Madzia Tadeusz – narodowość Polska
61. Malinowski Andrzej – narodowość żydowska
62. Małachowska Aleksandra – narodowość żydowska
63. Masternak Stanisław – narodowość Polska
64. Maźkowiak Janusz – narodowość Polska
65. Mączewski Jan – narodowość Polska
66. Medwid Władysław – narodowość żydowska
67. Micewski Andrzej – narodowość żydowska
68. Michalik Józef – narodowość Polska
69. Michalski Marian – narodowość Polska
70. Michna Waldemar – narodowość Polska
71. Mierzwa Zbigniew – narodowość Polska
72. Mioduszewski Józef – narodowość Polska
73. Olszewska Maria – narodowość Polska
74. Opęchowski Wiesław – narodowość żydowska
75. Ozga Krystyna – narodowość Polska
76. Pawlicki Jacek – narodowość Polska
77. Pasoń Stanisław – narodowość Polska
78. Pawlak Mirosław – narodowość Polska
79. Pawlak Waldemar – narodowość Polska
80. Petryna Irena – narodowość Polska
81. Pęk Bogdan – narodowość Polska
82. Piątkowski Wiesław – narodowość Polska
83. Piechociński Janusz – narodowość Polska
84. Pieniądz Jan – narodowość Polska
85. Pietrzyk Lucyna – narodowość Polska
86. Pistelok Jerzy – narodowość Polska
87. Podkański Lesław – narodowość żydowska
88. Podkański Zdzisław – narodowość żydowska
89. Polański Tadeusz – narodowość żydowska
90. Pomirski Miron – narodowość żydowska
91. Półćwiartek Ignacy – narodowość Polska
92. Rychliczek Adam – narodowość żydowska
93. Rytych Grzegorz – narodowość Polska
94. Sabat Tadeusz – narodowość żydowska
95. Samborski Tadeusz – narodowość żydowska
96. Sawicki Marek – narodowość Polska
97. Serafin Władysław – narodowość Polska
98. Siedlecki Henryk – narodowość żydowska
99. Skubis Ireneusz – narodowość Polska
100. Sławecki Tadeusz – narodowość Polska
101. Smolarek Ryszard – narodowość Polska
102. Soska Jacek – narodowość Polska
103. Stanibuła Ryszard – narodowość Polska
104. Starownik Marian Roman – narodowość Polska
105. Stasiak Stanisław – narodowość Polska
106. Stasiak Wiesław – narodowość Polska
107. Stefaniuk Franciszek Jerzy – narodowość Polska
108. Strąk Michał – narodowość żydowska
109. Szuszczewicz Zygmunt – narodowość żydowska
110. Sytek Tadeusz – narodowość Polska
111. Szatkowski Sławomir – narodowość Polska
112. Szczepaniak Jan – narodowość Polska
113. Szczęsny Adam – narodowość Polska
114. Szymański Krzysztof – narodowość Polska
115. Ścierski Klemens – narodowość Polska
116. Śmietanko Andrzej – narodowość Polska
117. Święs Władysław – narodowość Polska
118. Świrepo Jan – narodowość żydowska
119. Tarczyński Antoni – narodowość Polska
120. Tomaszewski Władysław – narodowość Polska
121. Trawicki Krzysztof – narodowość Polska
122. Wierzbicki Janusz – narodowość Polska
123. Wiśniewski Andrzej – narodowość Polska
124. Wojciechowski Janusz – narodowość Polska
125. Wołek Jan – narodowość żydowska
126. Wójcik Stanisław – narodowość żydowska
127. Wrona Władysław – narodowość Polska
128. Zarzycki Wojciech Szczęsny – narodowość żydowska
129. Zegar Józef – narodowość Polska
130. Zych Józef – narodowość Polska
131. Żabiński Władysław – narodowość Polska
132. Żelichowski Stanisław – narodowość Polska

UNIA DEMOKRATYCZNA
1. Arkuszewski Wojciech – narodowość żydowska
2. Balicki Marek – narodowość żydowska
3. Borusewicz Bogdan – narodowość żydowska
4. Braun Juliusz Janusz – narodowość żydowska
5. Buczkowski Piotr – narodowość żydowska
6. Budnik Krzysztof – narodowość żydowska
7. Celiński Andrzej – narodowość żydowska
8. Chwat Leszek – narodowość żydowska
9. Ciemniewski Jerzy – narodowość żydowska
10. Czech Mirosław – narodowość żydowska
11. Czernecki Andrzej – narodowość Polska
12. Dmochowska Maria – narodowość Polska
13. Dołowy Krzysztof – narodowość żydowska
14. Działoszyński Karol – narodowość żydowska
15. Fiedorowicz Czesław – narodowość żydowska
16. Figura Grzegorz – narodowość Polska
17. Frasyniuk Własysław – narodowość żydowska
18. Gaberle Andrzej – narodowość żydowska
19. Gawlik Radosław – narodowość żydowska
20. Geremek Bronsław – narodowość żydowska
21. Góralska Helena – narodowość żydowska
22. Imiołczyk Barbara – narodowość Polska
23. Janas Zbigniew – narodowość żydowska
24. Komorowski Bronisław – narodowość żydowska
25. Koralewski Jerzy – narodowość Polska
26. Kracik Stanisław – narodowość Polska
27. Król Jan – narodowość żydowska
28. Krzyżanowska Olga – narodowość żydowska
29. Kuroń Jacek – narodowość żydowska
30. Labuda Barbara – narodowość żydowska
31. Lipowicz Irena Ewa – narodowość żydowska
32. Lityński Jan – narodowość żydowska
33. Luks Krzysztof – narodowość żydowska
34. Machowski Andrzej – narodowość żydowska
35. Mazowiecki Tadeusz – narodowość żydowska
36. Mączka Zbigniew – narodowość Polska
37. Milewski Zdobysław – narodowość żydowska
38. Niemcewicz Janusz – narodowość Polska
39. Nowina-Konopka Piotr – narodowość żydowska
40. Okoński Jan – narodowość żydowska
41. Olszowski Jan – narodowość żydowska
42. Onyszkiewicz Janusz – narodowość żydowska
43. Osiatyński Jerzy – narodowość żydowska
44. Piekarska Katarzyna – narodowość żydowska
45. Potocki Andrzej Tadeusz – narodowość żydowska
46. Puzyna Włodzimierz – narodowość żydowska
47. Rokita Jan Maria – narodowość żydowska
48. Rulewski Jan – narodowość żydowska
49. Setnik Ryszard – narodowość Polska
50. Skowrońska-Łuczyńska Anna – narodowość żydowska
51. Staniszewska Grażyna – narodowość żydowska
52. Staręga-Piasek Joanna – narodowość żydowska
53. Stolzman Maria – narodowość żydowska
54. Suchcka Hanna – narodowość żydowska
55. Sypniewska Joanna – narodowość żydowska
56. Syryjczyk Tadeusz – narodowość żydowska
57. Szczygielski Kazimierz – narodowość żydowska
58. Śledzińska-Katarasińska Iwona – narodowość żydowska
59. Święcicki Marcin – narodowość Polska
60. Taylor Jacek – narodowość żydowska
61. Trzcińska-Fajfrowska Maria – narodowość żydowska
62. Turko Ludwik – narodowość żydowska
63. Wielowieyski Andrzej – narodowość żydowska
64. Wierchowicz Jerzy – narodowość Polska
65. Wolfram Krzysztof – narodowość żydowska
66. Wójcik Gwidon – narodowość żydowska
67. Wójcik Wiesław – narodowość żydowska
68. Wujec Henryk – narodowość żydowska
69. Wyrowiński Jan – narodowość żydowska
70. Zajączkowska Maria – narodowość żydowska
71. Zawiła Marcin – narodowość żydowska
72. Zdrada Jerzy – narodowość żydowska
73. Zieliński Marek – narodowość żydowska
74. Zieliński Tadeusz – narodowość żydowska

UNIA PRACY
1. Aumiller Andrzej – narodowość żydowska
2. Borowik Wojciech – narodowość żydowska
3. Bugaj Ryszard – narodowość żydowska
4. Bujak Zbigniew – narodowość żydowska
5. Czarnecki Piotr – narodowość żydowska
6. Faszyński Ryszard – narodowość żydowska
7. Grott Janusz – narodowość Polska
8. Hajduk Henryk – narodowość żydowska
9. Jakubczyk Zygmunt – narodowość żydowska
10. Januła Eugeniusz – narodowość Polska
11. Jaruga-Nowacka Izabela – narodowość żydowska
12. Jedynak Tadeusz – narodowość żydowska
13. Kaczmarek Bogusław – narodowość żydowska
14. Karpiński Sergiusz – narodowość żydowska
15. Kowalczyk Michał – narodowość żydowska
16. Lamentowicz Wojciech – narodowość żydowska
17. Licnerska Halina – narodowość Polska
18. Małachowski Aleksander – narodowość żydowska
19. Małachowski Mirosław – narodowość żydowska
20. Marciniak Grzegorz – narodowość żydowska
21. Marciniak Piotr – narodowość żydowska
22. Moszyński Tadeusz – narodowość Polska
23. Nałęcz Tomasz – narodowość żydowska
24. Napierała Konrad – narodowość żydowska
25. Nowak Ryszard – narodowość żydowska
26. Nowakowska Maria – narodowość Polska
27. Nowakowski Sławomir – narodowość Polska
28. Pankanin Piotr – narodowość żydowska
29. Pańtak Kazimierz – narodowość Polska
30. Pol Marek – narodowość żydowska
31. Polak Danuta – narodowość Polska
32. Rogowski Stanisław – narodowość żydowska
33. Siedlarek Artur – narodowość żydowska
34. Sienkiewicz Krystyna – narodowość Polska
35. Smółko Artur – narodowość żydowska
36. Szymański Janusz Henryk – narodowość żydowska
37. Świerczyńska Beata – narodowość żydowska
38. Wiecheć Krzysztof – narodowość Polska
39. Zaborowski Jan – narodowość żydowska
40. Ziółkowska Wiesława – narodowość żydowska
41. Zysk Zbigniew – narodowość żydowska

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ
1. Aszyk Piotr – narodowość żydowska
2. Błasiak Wojciech – narodowość żydowska
3. Burski Ryszard – narodowość żydowska
4. Cygonik Grzegorz – narodowość żydowska
5. Czajka Andrzej – narodowość żydowska
6. Gąsienica-Łuczek Tadeusz – narodowość Polska
7. Kaczmarzyk Grzegorz – narodowość Polska
8. Kamiński Krzysztof – narodowość żydowska
9. Kaźmierczak Andrzej – narodowość żydowska
10. Kościelny Robert – narodowość Polska
11. Koza Janusz – narodowość żydowska
12. Kraus Janina – narodowość żydowska
13. Król Krzysztof – narodowość żydowska
14. Laga Krzysztof – narodowość Polska
15. Moczulski Leszek – narodowość żydowska
16. Ostoja-Owsiany Andrzej – narodowość żydowska
17. Popenda Krzysztof – narodowość żydowska
18. Skrobisz Jan – narodowość żydowska
19. Słomka Adam – narodowość żydowska
20. Smykowski Leszek – narodowość Polska
21. Wilk Kazimierz – narodowość Polska
22. Wójcik Dariusz – narodowość żydowska

BEZPARTYJNY BLOK WSPIERANIA REFORM
1. Dyrda Danuta – narodowość żydowska
2. Eysymontt Jerzy – narodowość żydowska
3. Gąsienica-Makowski Andrzej – narodowość Polska
4. Gołaś Andrzej – narodowość żydowska
5. Gwiżdż Andrzej – narodowość Polska
6. Kowalczyk Tadeusz – narodowość Polska
7. Kowolik Stanisław – narodowość Polska
8. Olszewski Ryszard – narodowość żydowska
9. Pietrzykowski Zbigniew – narodowość Polska
10. Pisarek Zdzisław – narodowość żydowska
11. Saar Paweł – narodowość żydowska
12. Szweda Bernard – narodowość żydowska
13. Szyc Hans – narodowość Niemiecka
14. Wielgus Marek – narodowość żydowska
15. Wuttke Jerzy – narodowość żydowska
16. Zieliński Leszek – narodowość żydowska

MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA
1. Czernek Joachim – narodowość Niemiecka
2. Kroll Henryk – narodowość Niemiecka
3. Kurzbauer Roman – narodowość Niemiecka
4. Paździor Helmut – narodowość Niemiecka

S E N A T

SOCJALDEMOKRACJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
1. Adamski Jerzy – narodowość żydowska
2. Berny Maria – narodowość żydowska
3. Ciemniak Grażyna – narodowość żydowska
4. Cieślak Jerzy – narodowość Polska
5. Czarny Ryszard – narodowość żydowska
6. Czerwiński Lech – narodowość żydowska
7. Enling Bodo – narodowość żydowska
8. Gibuła Ryszard – narodowość żydowska
9. Graboś Witold – narodowość żydowska
10. Jankiewicz Paweł – narodowość żydowska
11. Jarmużek Zdzisław – narodowość Polska
12. Jarzembowski Ryszard – narodowość żydowska
13. Karbowski Jan – narodowość Polska
14. Kempka Dorota – narodowość żydowska
15. Kopaczewski Jerzy – narodowość żydowska
16. Krupa Henryk – narodowość Polska
17. Kucharski Stanisław – narodowość Polska
18. Kuczyński Józef – narodowość żydowska
19. Kulak Zbigniew – narodowość żydowska
20. Kurczyk Grzegorz – narodowość żydowska
21. Kustrzeba Wanda – narodowość żydowska
22. Mąsior Bogusław – narodowość żydowska
23. Michaś Ireneusz – narodowość żydowska
24. Mulak Jan – narodowość żydowska
25. Nowak Zenon – narodowość Polska
26. Olszewski Wicenty – narodowość żydowska
27. Patyk Eugeniusz – narodowość Polska
28. Piwoński Zbyszko – narodowość żydowska
29. Rewaj Tadeusz – narodowość żydowska
30. Romańczuk Tomasz – narodowość żydowska
31. Rot Henryk – narodowość żydowska
32. Rzemykowski Tadeusz – narodowość żydowska
33. Sikorski Stanisław – narodowość żydowska
34. Szczepański Andrzej – narodowość żydowska
35. Szwonder Rajmund – narodowość Polska
36. Woźny Grzegorz – narodowość Polska
37. Wyględowski Mieczysław – narodowość żydowska

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. Adamczuk Tomasz – narodowość żydowska
2. Adamiak Jan – narodowość polska
3. Antonowicz Jan – narodowość Polska
4. Borkowski Krzysztof – narodowość żydowska
5. Ceberek Stanisław – narodowość żydowska
6. Chorąży Jerzy – narodowość Polska
7. Daraż Adam – narodowość żydowska
8. Derkacz Jerzy – narodowość żydowska
9. Gajewski Sylwester – narodowość Polska
10. Grzeszczak Eugeniusz – narodowość Polska
11. Jankowski Romuald – narodowość Polska
12. Kanicki Henryk – narodowość żydowska
13. Karaś Roman – narodowość żydowska
14. Kienig Edward – narodowość żydowska
15. Kieszkowski Zdzisław – narodowość Polska
16. Komorowski Zbigniew – narodowość Polska
17. Krakowski Czesław – narodowość żydowska
18. Kwiatkowski Marian – narodowość Polska
19. Lipczak Władysław – narodowość żydowska
20. Łopatowska Maria – narodowość żydowska
21. Maciołek Henryk – narodowość żydowska
22. Makarewicz Henryk – narodowość żydowska
23. Matecki Wojciech – narodowość Polska
24. Ochwat Ryszard – narodowość żydowska
25. Olejnicka Anna – narodowość żydowska
26. Orzechowski Jan – narodowość żydowska
27. Pastuszka Stefan – narodowość Polska
28. Protasowicki Mieczysław – narodowość żydowska
29. Sęk Jan – narodowość żydowska
30. Stępień Piotr – narodowość żydowska
31. Strażewicz Wacław – narodowość Polska
32. Struzik Adam – narodowość żydowska
33. Stypuła Jan – narodowość żydowska
34. Włodyka Mieczysław – narodowość Polska
35. Woś Adam – narodowość Polska
36. Żołyniak Ryszard – narodowość Polska

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ”
1. Andrzejewski Piotr – narodowość żydowska
2. Biliński Mieczysław – narodowość żydowska
3. Chełkowski August – narodowość żydowska
4. Chronowski Andrzej – narodowość żydowska
5. Jurczak Stefan – narodowość żydowska
6. Lackorzyński Leszek – narodowość żydowska
7. Romaszewski Zbigniew – narodowość żydowska
8. Tyrna Marcin – narodowość żydowska
9. Zarzycki Ireneusz – narodowość żydowska

UNIA DEMOKRATYCZNA
1. Kozłowski Krzysztof – narodowość żydowska
2. Kuratowska Zofia – narodowość żydowska
3. Okrzesik Janusz – narodowość żydowska
4. Simonides Dorota – narodowość żydowska

UNIA PRACY
1. Janowska Zdzisława – narodowość żydowska
2. Minda Marek – narodowość żydowska

BEZPARTYJNY BLOK WSPIERANIA REFORM
1. Bachleda-Księdzularz – narodowość Polska
2. Religa Zbigniew – narodowość żydowska

KONGRES LIBERALNO-DEMOKRATYCZNY – 1. Kruk Wojciech – narodowość żydowska
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH „SOLIDARNOŚĆ” – 1. Stokarska Jadwiga – narodowość żydowska
STOWARZYSZENIE RODZIN ARCHIDECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ – 1. Łękawa Barbara – narodowość żydowska
KOMITET WYBORCZY „POROZUMIENIE LUDOWE” – 1. Frączek Józef – narodowość żydowska
KOMITET WYBORCZY „ZJEDNOCZENIE POLSKIE” – 1. Grześkowiak Alicja – narodowość żydowska
KOMITET WYBORCZY ALEKSANDRA GAWRONIKA – 1. Gawronik Aleksander – narodowość żydowska
KOMITET WYBORCZY HENRYKA STOKŁOSY – 1. Stokłosa Henryk – narodowość żydowska
KOMITET WYBORCZY JERZEGO MADEJA – 1. Madej Jerzy – narodowość żydowska
KOMITET WYBORCZY „SOLSKA” – 1. Solska Elżbieta – narodowość żydowska
MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA – 1. Bartodziej Gerhard – narodowość Niemiecka.

Poznajmy też narodowość członków kierowniczej części Episkopatu, a co za tym idzie, dowiedzmy się, jaki naród w rzeczywistości reprezentują. “Niestety w Polsce, w ostatnim 50-cio leciu duchowieństwo katolickie zostało bardzo zażydzone, gdyż Żydzi niemal masowo wstępowali do seminariów, głównie do warszawskiego. Stąd też mamy obecnie w Polsce wielu księży i biskupów pochodzenia żydowskiego i to oni właśnie tak często używają zwrotu ‘nasi starsi bracia w wierze’ ” – Ks. prof. Michal Poradowski – były profesor Katolickiego Uniwersytetu w Santiago de Chile.

A tu lista:
Arcybiskup Metropolita Warszawski, Prymas Polski Kardynał Józef Glemp – narodowość żydowska.
Arcybiskup Pomocniczy Warszawski, Sekretarz Generalny Episkopatu Polski – Bronisław Dąbrowski – narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Krakowski – Kardynał Franciszek Macharski – narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Wrocławski – Kardynał Henryk Gulbinowicz – narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński – Henryk Muszyński – narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Gdański – Tadeusz Gocławski – narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Katowicki – Damian Zimoń – narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Białostocki – Edward Kisiel – narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Lubelski – Bolesław Pylak – narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Łódzki – Władysław Ziółek – narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Poznański – Jerzy Stroba – narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Szczeciński – Marian Przykucki – narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Warmiński (Olsztyński) – Edmund Piszcz – narodowość żydowska.
Arcybiskup Metropolita Przemyski – Ignacy Tokarczuk – narodowość ukraińska.
Arcybiskup Nuncjusz Apostolski w Polsce – Józef Kowalczyk – narodowość żydowska.
Biskup Polowy Wojska Polskiego Generał – Sławomir Leszek Głodź – narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Drohiczyński – Władysław Jędruszów – narodowość ukraińska.
Biskup Ordynariusz Łomżyński – Juliusz Paetz – narodowość żydowska.
Biskup Metropolita Częstochowski – Stanisław Nowak – narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Radomski – Edward Materski – narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Sosnowiecki – Adam Smigielski – narodowość polska
Biskup Pomocniczy Sosnowiecki, Zastępca Sekretarza Generalnego Episkopatu Polski – Tadeusz Pieronek – narodowość polska. (?)
Biskup Ordynariusz Pelplinski – Jan Szlaga – narodowość niemiecka.
Biskup Ordynariusz Toruński – Andrzej Suski – narodowość żydowska.
Biskup Pomocniczy Gnieźnieński, Delegat Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa Poloni – Szczepan Wesoły – narodowość żydowska
Biskup Ordynariusz Włocławski – Bronisław Dębowski – narodowość żydowska.
Biskup Pomocniczy Włocławski, Kierownik Duszpasterstwa Rolników – Roman Andrzejewski – narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Gliwicki – Jan Wieczorek – narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Opolski – Alfons Nossol – narodowość niemiecka.
Biskup Ordynariusz Bielsko – Żywiecki – Tadeusz Rakoczy – narodowość żydówka.
Biskup Ordynariusz Kielecki – Stanisław Szymecki – narodowość polska
Biskup Ordynariusz Tarnowski – Józef Życiński – narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Sandomierski – Wacław Świerzawski – narodowość polska
Biskup Ordynariusz Siedlecki – Jan Mazur – narodowość polska
Biskup Ordynariusz Kaliski – Stanisław Napierała – narodowość polska
Biskup Ordynariusz Rzeszowski – Kazimierz Górny – narodowość ukraińska.
Biskup Ordynariusz Lubaczowski – Jan Srutwa – narodowość ukraińska.
Biskup Ordynariusz Koszalińsko – Kołobrzeski – Czesław Domin – narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Zielonogórski – Józef Michalik – narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Elbląski – Andrzej Sliwiński – narodowość żydowska
Biskup Ordynariusz Elcki – Wojciech Zięba – narodowość żydowska.
Biskup Pomocniczy Elcki – Edward Samsel – narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Warszawsko-Praski – Kazimierz Romaniuk – narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Łowicki – Alojzy Orszulik – narodowość żydowska.
Biskup Ordynariusz Płocki – Zygmunt Kamiński – narodowość polska
Biskup Ordynariusz Legnicki – Tadeusz Rybak – narodowość żydowska.
Ksiądz Kapelan i Spowiednik w Kancelarii byłego Prezydenta (Wałęsy) Franciszek Cybula – narodowość żydowska.